ELY on lyhenne yhdistyksen virallisesta nimestä Espoon seudun Lastentarhanopettajat – Esbo regionens Barnträdgårdslärare ry.

Yhdistyksen toiminta-alue on Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Yhdistyksessä on 770 jäsentä (13.1.2018).

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää lastentarhanopettajatutkinnon, kasvatustieteiden kandidaatin/maisterintutkinnon tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, eli mm. lastentarhanopettajat, lastentarhanopettajana toimivat sosiaalikasvattajat / sosionomit sekä päiväkodin johtajat. Yhdistys valvoo jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii heidän paikallisena etujärjestönään.

ELY kuuluu jäsenenä Lastentarhanopettajaliitto LTOL – Barnträdgårdslärarförbundet ry:een ja edelleen Opetusalan ammattijärjestöön (OAJ) sekä Akavaan. OAJ puolestaan on sekä keskusjärjestö AKAVAn että Julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKOn suurin jäsenjärjestö.

Tulevat tapahtumat

Ajankohtaista

Sopimusneuvottelut: Jäsen voi vaikuttaa sopimusneuvottelutavoitteisiin montaa reittiä.

Lue lisää: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2019/jasenet-vaikuttavat-neuvottelutavoitteisiin/

Opettaja, voitko hyvin? OAJ tukee jäsentensä hyvinvointia, ja lukuvuosi 2019–2020 on nimetty työhyvinvoinnin lukuvuodeksi!

Lue lisää: https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/

OAJ vaatii kiky-tunnit pois opetusalan sopimuksista!

Lue lisää: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/kikytavoite/