ELY

ELY on lyhenne yhdistyksen virallisesta nimestä Espoon seudun Lastentarhanopettajat - Esbo regionens Barnträdgårdslärare ry.

Yhdistyksen toiminta-alue on Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Yhdistyksessä on 770 jäsentä (13.1.2018).

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää lastentarhanopettajatutkinnon, kasvatustieteiden kandidaatin/maisterintutkinnon tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, eli mm. lastentarhanopettajat, lastentarhanopettajana toimivat sosiaalikasvattajat / sosionomit sekä päiväkodin johtajat. Yhdistys valvoo jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii heidän paikallisena etujärjestönään.

ELY kuuluu jäsenenä Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet ry:een ja edelleen Opetusalan ammattijärjestöön (OAJ) sekä Akavaan. OAJ puolestaan on sekä keskusjärjestö AKAVAn että Julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKOn suurin jäsenjärjestö.