Espoon seudun Lastentarhanopettajat – Esbo regionens Barnträdgårdslärare ry

VUOSIKERTOMUS 2017

1. YLEISTÄ

Espoon seudun Lastentarhanopettajayhdistyksen (ELY) jäseniksi ovat voineet liittyä
Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivat lastentarhanopettajat ja
kasvatustieteiden kandidaatit ja maisterit tai näitä vastaavan ammattitutkinnon
suorittaneet henkilöt, jotka ovat kelpoisia toimimaan lastentarhanopettajan
tehtävissä.

ELYn hallitus kokoontui 8 kertaa vuoden 2017 aikana. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.5.2017 Doris II-laivalla. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.11.2017 Teatteriravintola Albergassa.2. YHDISTYKSEN HALLITUS, LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA TOIMIHENKILÖT

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 1.1.- 31.12.2017

Camilla Ojala, puheenjohtaja

Hanna Iso-Kuortti, varapuheenjohtaja

Elsi Kuosmanen, sihteeri - vara Terhi Hakkarainen

Sanna Salmi, jäsensihteeri - vara Eija Salo-Mattila

Lotta Lahtonen, tiedottaja - vara Kirri Valli

Merja Laitinen - vara Päivi Kokko

Minttu Ilveskivi-Hentilä - vara Johanna Viianen

Riitta Ojanperä - vara Anna Pohjakallio

Elina Puhakka - vara Henrietta SuomalainenLTOL valtuuston jäsenet 1.1.- 31.12.2017

Hanna Iso-Kuortti

Camilla Ojala

Marjatta Reiman (vara)

Sari Utriainen (vara)

Elina Puhakka (vara)

Riitta Ojanperä (vara)LTOL hallitus jäsenet 1.1.- 31.12.2017

Merja Laitinen (Espoon-Vantaan vaalipiiri)


OAJ:n valtuusto 1.1. – 31.12.2017

Hanna Iso-Kuortti

Erja Lehtonen (vara)

Merja Laitinen (vara)


OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) 1.1.-31.12.2016

Soili Latvala

Merja Laitinen

Erja Lehtonen (vara)

Camilla Ojala (vara)


OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus 1.1.-31.12.2017

Hanna Iso-Kuortti (pj)

Merja Laitinen

Soili Latvala (vara)


OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto 1.1.-31.12.2017

Merja Laitinen

Camilla Ojala

Lotta Lahtonen

Sanna Salmi (vara)

Kirri Valli (vara)

Riitta Ojanperä (vara)

Elina Puhakka (yksityisten vara)


OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus 1.1.-31.12.2017

Elsi Kuosmanen

Terhi Hakkarainen (vara)


Luottamusmiehet 1.1. – 31.12.2017

Erja Lehtonen, pääluottamusmies JUKO, Espoo

Kalevi Pesonen, Espoo

Camilla Ojala (vara), Espoo

Riitta Ojanperä, Kauniainen

Elsi Kuosmanen, Kirkkonummi


Työsuojeluvaltuutettu 1.1.-31.12.2017

Terttu Salonen (varhaiskasvatus), Espoo

Nina Rantala (esimiehet), Espoo

Riitta Ojanperä (toimihenkilöt), Kauniainen


Muut toimihenkilöt 1.1.- 31.12.2017

Elina Puhakka, taloudenhoitaja

Toiminnantarkastajat 1.1.- 31.12.2017

Minna Salminen

Virpi Peltola (vara)


3. JÄRJESTÖTOIMINTA

Espoon seudun Lastentarhanopettajayhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden 2017 lopussa 770 (Espoo-Kauniainen 676 ja Kirkkonummi 94). Uusia jäseniä hankittiin yhteysopettajien avulla. Yhteysopettajien oli mahdollista saada OAJ:n ja LTOL:n materiaalia järjestöön kuulumattomien lastentarhanopettajien rekrytoinnin tueksi.

Jäseniä kannustettiin osallistumaan yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin
järjestämällä niiden yhteyteen myös muuta ohjelmaa. Keväällä yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 17.5.2017 Doris II-laivalla. Kokouksessa oli 37 osallistujaa. Syyskokous järjestettiin Teatteriravintola Albergassa Espoossa 30.11.2017. Kokouksen yhteydessä oli
ruokailu sekä teatteriesitys.

ELY teki yhteistyötä lähialueiden (Helsingin ja Vantaan lastentarhanopettajayhdistykset) yhdistysten sekä OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten kanssa. Paikallisyhdistyksiä ovat OAJ:n Espoon ja
Kauniaisten paikallisyhdistys sekä OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistys. ELYn
edustajia osallistui vuoden aikana sekä paikallisyhdistyksen hallitusten
kokouksiin sekä vuosikokouksiin. ELYn jäsenet kuuluvat kahteen eri
alueyhdistykseen, joita ovat OAJ:n pääkaupunkiseudun sekä OAJ:n Uudenmaan
alueyhdistys. OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaoston kokouksiin
osallistuttiin ja pyrittiin tuomaan esiin paikallisia asioita. LTOL-jaoston jäsenet toimivat linkkinä yhdistyksen hallituksen ja alueyhdistyksen välillä.

ELYn hallituksen jäseniä osallistui myös OAJ Pääkaupunkiseudun sääntömääräisiin
vuosikokouksiin. OAJ Pääkaupunkiseudun kevätkokous järjestettiin 24.4.2017 ja
syyskokous 28.11.2017. ELYn ja OAJ Uudenmaan alueyhdistyksen välillä tieto
kulki sähköpostin välityksellä. OAJ Uusimaan kevätkokous järjestettiin
25.4.2017 ja syyskokous järjestettiin 22.11.2017. Muiden lto- ja opettajayhdistysten jäseniä tavattiin myös 28.
– 29.1.2017 järjestetyillä EDUCA-messuilla ja –risteilyllä. Muita
lastentarhanopettajia tavattiin myös 23. – 24.9.2017
Lastentarhanopettaja-päivillä, jotka järjestettiin Oulussa. Jäsenillä oli
mahdollisuus hakea yhdistykseltä tukea Lastentarhanopettaja-päiville osallistumiseen.

ELYllä oli vuonna 2017 edustajia niin Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) valtuustossa sekä hallituksessa kuin OAJ:n valtuustossakin. LTOL:n hallituksessa ELYn edustaja teki yhteistyötä Vantaan lto-yhdistyksen edustajien kanssa. Yhteistyötä tehtiin muun muassa vaalipiiritapaamisissa sekä yhteyttä pidettiin sähköpostitse. ELYn edustajat osallistuivat vuonna 2017 järjestettyihin LTOL:n valtuuston kokouksiin, jotka järjestettiin 28. – 29.4.2017 sekä 27. – 28.10.2017. OAJ:n valtuuston kokoontuminen järjestettiin 15. – 17.11.2017.


OAJ, Lastentarhanopettajaliitto sekä alueyhdistykset järjestivät vuoden aikana erilaisia tapahtumia. LTOL:n alueelliset neuvottelupäivät järjestettiin 19. – 20.5.2017. OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto järjesti Varhaiskasvatusiltamat 17.3.2017 sekä esimiesten jäsenillan 7.11.2017. Näihin iltamiin oli yhdistyksen Espoon ja Kauniaisten jäsenten mahdollista osallistua. Valtakunnallista
varhaiskasvatuspäivää vietettiin 17.3.2017 myös ELYn toimialueen päiväkodeissa. OAJ Pääkaupunkiseutu järjesti myös Esimies-risteilyn 5.6.2017, johon yhdistyksen Espoo-Kauniainen
alueen kaikkien esimiesten oli mahdollista osallistua.


ELY vaikutti myös paikallisesti vuonna 2017. EKPY teki kannanoton liittyen esiopetuksen hallinnolliseen asemaan. Espoossa koulujen alaisuudessa järjestettävän esiopetuksen esiopettajat ovat kuuluneet opetusalan työ- ja virkaehtosopimukseen (OVTES). Espoossa tehtiin selvitystä koko esiopetuksen siirtämisestä varhaiskasvatuksen piiriin. Tämä tarkoittaisi koulujen alaisuudessa olevien esiopettajien irtisanomisia. Heille tarjottaisiin uutta lastentarhanopettajan työtä, jolloin he kuuluisivat kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen piiriin (KVTES). EKPY, ELY sekä EKOAY toivat kannanotossa yhdessä esiin asioita, miksi tällaista päätöstä ei tulisi tehdä.


Espoossa vuonna 2017 ajankohtaisena aiheena oli myös tuleva kasvun, kehityksen ja
oppimisen tuen muutos. ELYn hallitus seurasi tiiviisti asiaa vuoden 2017 aikana.

Yhdistyksen puheenjohtaja Camilla Ojala ja varapuheenjohtaja Hanna Iso-Kuortti tapasivat
Espoon varhaiskasvatusjohtajan 16.10.2017. Tapaamisessa käytiin keskustelua
ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Kirkkonummen paikallisyhdistyksessä aloitettiin vuonna 2017 selvittää mahdollista järjestörakenteen muutosta. Kirkkonummelta pääluottamusmies Sari Melkko osallistui OAJ Uusimaan järjestämään järjestörakenteen kehittämisiltaan 9.3.2017. Nykyisellään paikallisyhdistys toimii C-mallisesti (paikallisyhdistyksen jäseniä ovat yhdistykset). Tähän liittyen Kirkkonummella järjestettiin neuvottelutilaisuus 23.3.2017. Tähän neuvottelutilaisuuteen osallistuivat ELYstä varapuheenjohtaja Hanna Iso-Kuortti sekä Kirkkonummijaoston puheenjohtaja Elsi Kuosmanen. Jäsenille järjestettiin jäsenilta aiheeseen liittyen 6.11.2017. Tilaisuudessa olivat vieraana KOAJ:n puheenjohtaja Ilkka Sahlberg sekä Kirkkonummen pääluottamusmies Sari Melkko. ELYä tilaisuudessa edustivat Hanna Iso-Kuortti, Elsi Kuosmanen ja Terhi Hakkarainen.


Kuntavaalit olivat ajankohtaiset keväällä 2017. EKPY järjesti
Espoossa kuntavaalitilaisuksia eri puolella Espoota. Näihin tilaisuuksiin oli
ELYn jäsenten mahdollista osallistua. Kirkkonummella KOAJ oli mukana
järjestämässä kuntavaalipaneelia 30.3.2017. Kansanedustajat
päiväkodeissa teemaviikko järjestettiin 21.8. – 1.9.2017. Viikkoon ilmoittautui
päiväkoteja Kirkkonummelta sekä Espoosta.


Hallitus etsi yhdistykselle toimi- tai varastotilaa Espoosta.
Kyseisen tilan tarkoitus on toimia yhdistyksen materiaalin varastotilana sekä mahdollisesti
myös yhdistyksen hallituksen kokousten pitopaikkana. Joitakin vaihtoehtoja nostetiin vuoden
aikana esiin, mutta tarpeeseen sopivaa ja kohtuuhintaista tilaa ei löydetty.


4. VIESTINTÄ

Tiedotuksen pääväylänä olivat sähköpostiringit, joiden kautta erilaiset tiedotteet ja kutsut kulkivat yhdistyksen jäsenille. Tiedotusta tehtiin myös yhdistyksen kotisivujen sekä Facebook-ryhmän kautta. Facebook-ryhmän jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana. Myös yhdistyksen kotisivujen yleisilmettä päivitettiin. Jäsentiedote lähetettiin jäsenille sähköpostin välityksellä. Jäsentiedote ilmestyi vuonna 2017 kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Kutsu yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin oli jäsentiedotteessa. Tämän lisäksi kutsut lähetettiin sähköpostirinkien välityksellä yhdistyksen jäsenille. Kutsut olivat näkyvillä myös yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebookissa.


Yhteysopettajia rekrytoitiin jäsentiedotteiden kautta. Rinkivastaavia
kehotettiin päivittämään rinkinsä ja ottamaan yhteyttä alueensa päiväkoteihin.
Näin pyrittiin varmistamaan, että jokaisessa päiväkodissa, jossa työskentelee
ELYn jäseniä, on yhteysopettaja. ELYn yhteysopettajien oli mahdollista osallistua OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaoston järjestämälle yhteysopettajaristeilylle 2.9.2017.


Tiedonkulku ELYn ja OAJ:n Espoon-Kauniaisten paikallisyhdistyksen sekä OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen välillä sujui elyläisten edustajien välityksellä. Jäsenet saivat tietoa
alueyhdistyksistä niistä kertovien tiedotteiden avulla. Alueyhdistykset OAJ
Pääkaupunkiseutu sekä OAJ Uusimaa lähettivät tiedotteensa jäsenilleen
sähköpostin välityksellä.

5. Koulutus ja virkistys

Yhdistys järjesti vuonna 2017 kaksi After Work-tilaisuutta jäsenille, jossa oli sekä
edunvalvonnallinen osuus sekä virkistystä. Keväällä 28.3.2017 järjestettiin
tilaisuus, jossa edunvalvonnan lisäksi jäsenet saivat rentoutua, kun aiheena
oli mindfulness. Syksyllä järjestettiin After Work-tilaisuus 24.10.2017, jossa
edunvalvonnan lisäksi oli aiheena ulkoilupedagogiikka. Yhdistys järjesti myös
Esimies-illan 13.3.2017 Ruusutorpan koululla Espoossa.

Jäsenistön kouluttautumista pidetään tärkeänä. Jäsenillä oli mahdollisuus hakea yhdistykseltä tukea koulutuksiin (ei tutkintoihin johtaviin tai
stipendikukkaron hyväksymiin). Edellytyksenä tuen saamiselle on raportti tai jäsenilta
muille jäsenille koulutuksen aiheesta.


6. EDUNVALVONTA JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Varhaiskasvatuskenttää seurattiin aktiivisesti. OAJ:n ja LTOL:n eri
toimijoiden kautta tulleet tiedotteet käsiteltiin ja
tehtiin niihin liittyvät jatkotoimenpiteet.

OAJ:n ja LTOL:n eri toimijoiden kautta tulleet tiedotteet
käsiteltiin ja tehtiin niihin liittyvät mahdolliset jatkotoimenpiteet.
Edunvalvontaan liittyvissä asioissa jäsenistöä tiedotettiin eri kanavien
kautta. Jäsentiedotteet lähetettiin sähköpostitse kaksi kertaa vuonna 2017,
keväällä ja syksyllä. Ajankohtaiset tiedotteet kulkivat jäsenille sähköpostirinkien
välityksellä, yhdistyksen internetsivuilla sekä Facebookissa. Tietoa jaettiin
myös yhdistyksen kotisivujen sekä Facebook-ryhmän kautta.

Työolosuhteita seurattiin tekemällä yhteistyötä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun
kanssa. Heitä kutsuttiin säännöllisesti osallistumaan ELYn hallituksen kokouksiin sekä heihin
pidettiin yhteyttä sähköpostin välityksellä. OAJ Pääkaupunkiseudun
LTOL-jaoston järjestämä luottamusmiesten ja työsuojelun tapaaminen oli 4.4.2017.


9. TALOUS

Yhdistyksen talous pohjautuu tehtyyn talousarvioon, jonka toteutumista ELYn hallitus seurasi säännöllisesti. Taloudenhoitaja piti hallituksen ajan tasalla talouteen liittyen aina hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen talous selviää tilinpäätöksestä ja toiminnantarkastajien lausunnosta. Yhdistyksen tilinpäätöksestä, rahaliikenteestä ja kirjanpidosta vastasi yhdistyksen taloudenhoitaja Elina Puhakka. Toiminnantarkastajina toimi Minna Salminen.

Liiton jäsenet maksoivat jäsenmaksua 1,2% palkastaan (OAJ 0,95%, LTOL 0,16% ja ELY
0,09%). Alennettu jäsenmaksu oli 1€ kuukaudessa. ELY maksoi jäsenmaksua Espoon ja Kauniaisten OAJ:n paikallisyhdistykselle 0,05 euroa/jäsen/kuukausi sekä Kirkkonummen OAJ:n paikallisyhdistykselle 3 euroa/jäsen/vuosi.

Suunniteltu toiminta toteutettiin taloudellisten puitteiden kannalta hyvin.