Espoon seudun Lastentarhanopettajat – Esbo regionens Barnträdgårdslärare ry


VUOSIKERTOMUS 20161. YLEISTÄ

Espoon seudun
Lastentarhanopettajayhdistyksen (ELY) jäseniksi ovat voineet liittyä Espoon,
Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivat lastentarhanopettajat ja
kasvatustieteiden kandidaatit ja maisterit tai näitä vastaavan ammattitutkinnon
suorittaneet henkilöt, jotka ovat kelpoisia toimimaan lastentarhanopettajan
tehtävissä.

ELYn hallitus kokoontui 9 kertaa vuoden aikana. Lisäksi pidettiin yksi
sähköpostikokous. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.4.2016 Leppävaaran
VPK-talolla. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11.2016 Sokos Hotel
Presidentissä Helsingissä.


2. YHDISTYKSEN HALLITUS, LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA
TOIMIHENKIL
ÖT

Hallituksen jäsenet 1.1.- 31.12.2016 Hallituksen varajäsenet 1.1.- 31.12.2016


Camilla Ojala, puheenjohtaja


Hanna Iso-Kuortti, varapuheenjohtaja Niina Seppä (1.1. – 2.9.2016)

Elsi Kuosmanen, sihteeri Terhi Hakkarainen

Sanna Salmi, jäsensihteeri Eija Salo-Mattila

Lotta Lahtonen, tiedottaja Kirri Valli

Merja Laitinen Päivi Kokko

Minttu Ilveskivi-Hentilä Johanna Viianen

Riitta Ojanperä Anna Pohjakallio

Elina Puhakka Henrietta Suomalainen

Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) valtuuston jäsenet 1.1.- 31.12.2016

Hanna Iso-Kuortti

Camilla Ojala

Marjatta Reiman (vara)

Sari Utriainen (vara)

Elina Puhakka (vara)

Riitta Ojanperä (vara)LTOL hallitus jäsenet 1.1.- 31.12.2016

Merja Laitinen (Espoon-Vantaan vaalipiiri)OAJ:n valtuusto 1.1. – 31.12.2016

Hanna Iso-Kuortti

Erja Lehtonen (vara)

Merja Laitinen (vara)


OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) 1.1.–31.12.2016

Soili Latvala

Merja Laitinen

Erja Lehtonen (vara)

Camilla Ojala (vara)OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus 1.1.–31.12.2016

Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja

Merja Laitinen

Soili Latvala (vara)


OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto 1.1.–31.12.2016

Merja Laitinen

Camilla Ojala

Lotta Lahtonen

Sanna Salmi (vara)

Kirri Valli (vara)

Riitta Ojanperä (vara)

Elina Puhakka (yksityisten vara)OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus 1.1.–31.12.2016

Seija Salminen

Elsi Kuosmanen

Hannele Stafford (vara)

Terhi Hakkarainen (vara)Luottamusmiehet 1.1. – 31.12.2016

Erja Lehtonen, pääluottamusmies JUKO, Espoo

Kalevi Pesonen, Espoo

Camilla Ojala (vara), Espoo

Riitta Ojanperä, Kauniainen

Elsi Kuosmanen, KirkkonummiTyösuojeluvaltuutetut 1.1.–31.12.2016

Terttu Salonen (varhaiskasvatus), Espoo

Nina Rantala (esimiehet), Espoo

Riitta Ojanperä (toimihenkilöt), KauniainenMuut toimihenkilöt 1.1.- 31.12.2016

Elina Puhakka, taloudenhoitajaToiminnantarkastajat 1.1.- 31.12.2016

Minna Salminen

Hannele Heikkilä (vara)

Eeva Nyström

Seija Salminen (vara)3. JÄRJESTÖTOIMINTA

ELYn jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 777 (Espoo-Kauniainen 679, Kirkkonummi
98). Jäseniä kannustettiin osallistumaan yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.4.2016 Leppävaaran VPK-talolla. Kevätkokouksen
yhteydessä järjestettiin luottamusmiesilta. Syyskokous järjestettiin
Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä 19.11.2016.

ELY teki yhteistyötä Helsingin ja Vantaan lastentarhanopettajayhdistysten (HELA, VLY)
sekä OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten kanssa. Paikallisyhdistyksiä ovat
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) sekä OAJ:n Kirkkonummen
paikallisyhdistys (KOAJ). ELYn edustajia osallistui vuoden aikana sekä paikallisyhdistyksen
hallitusten kokouksiin sekä vuosikokouksiin.

ELYn espoolaiset ja kauniaislaiset jäsenet kuuluvat OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen ja kirkkonummelaiset jäsenet OAJ Uusimaan
alueyhdistykseen. OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaoston kokouksissa tuotiin esiin
paikallisia edunvalvonta-asioita. Jaoston jäsenet toimivat linkkinä yhdistyksen hallituksen ja alueyhdistyksen välillä. ELYn ja OAJ Uusimaan alueyhdistyksen
välillä tieto kulki sähköpostin välityksellä.

ELYn hallituksen jäseniä osallistui OAJ Pääkaupunkiseudun
sääntömääräiseen kevätkokoukseen 25.4.2016 ja syyskokoukseen 23.11.2016. OAJ Uusimaan kevätkokous järjestettiin 14.4.2016 ja syyskokous 23.11.2016. Alueyhdistykset järjestivät 17.2.2016
yhteistyössä jäsentilaisuuden Akavatalossa liittyen hallituksen silloiseen
neuvottelutilanteeseen ja mahdolliseen pakkolakipakettiin. Vaikuttamista ja
yhteistyötä tehtiin muiden lto- ja opettajayhdistysten edustajien sekä LTOL- ja
OAJ-toimijoiden kanssa myös tammikuussa järjestetyillä EDUCA-messuilla ja
-tapahtumissa.

ELYllä oli vuonna 2016 edustajia niin Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) valtuustossa sekä -
hallituksessa kuin OAJ:n valtuustossakin. LTOL:n hallituksessa ELYn edustaja teki
yhteistyötä Vantaan lto-yhdistyksen edustajien kanssa muun muassa
vaalipiiritapaamisissa. ELYn edustajat osallistuivat LTOL:n valtuuston
kokouksiin 22.–23.4.2016 sekä 4.–5.11.2016. OAJ:n valtuusto kokoontui 15.–17.11.2016.

OAJ, LTOL sekä alueyhdistykset järjestivät vuoden aikana erilaisia tapahtumia. Jäsenille
suunnatuista tapahtumista tiedotettiin aktiivisesti. LTOL:n alueelliset
neuvottelupäivät järjestettiin 11.–12.3.2016 Akavatalossa. Neuvottelupäivillä
yhdistystä edustivat Camilla Ojala, Hanna Iso-Kuortti, Merja Laitinen ja Riitta
Ojanperä. OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto järjesti Varhaiskasvatusiltamat 18.3.2016 ja Erityisopettajaillan 17.5.2016. Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietettiin 17.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Camilla Ojala edusti yhdistystä LTOL-jaoston
järjestämässä opiskelijainfossa 16.5.2016. OAJ Pääkaupunkiseutu järjesti
Esimies-risteilyn 6.6.2017, johon yhdistyksen esimiesjäsenten oli mahdollista
osallistua.

ELY teki kannanoton Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön
talousarvioesitykseen vuosille 2017–2019. Kannanotto koski sivistystoimen
talousarvioesitykseen sisältyviä varhaiskasvatuksen heikennyksiä Espoossa.
Näitä olivat lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muuttaminen
varhaiskasvatuslain mukaiseksi, kolme vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisen
varhaiskasvatuksen suhdeluvun muuttaminen päivähoitoasetuksen mukaiseksi (1:8)
ja valmistavan esiopetuksen järjestämisvastuun siirtymisestä varhaiskasvatukselle.

Kirkkonummen suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti päivähoito-oikeuden
rajaamisesta 20 tuntiin. ELY teki asiasta kannanoton, jonka allekirjoittivat
yhdistyksen puheenjohtaja Camilla Ojala, OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja Ilkka Sahlberg ja OAJ Uusimaan puheenjohtaja Markku Tikkanen.

Hallitus etsi yhdistykselle toimi- tai varastotilaa Espoosta. Kyseisen tilan tarkoitus on toimia yhdistyksen materiaalin varastotilana sekä mahdollisesti myös yhdistyksen hallituksen kokousten pitopaikkana. Joitakin vaihtoehtoja nostetiin vuoden aikana esiin, mutta tarpeeseen sopivaa ja kohtuuhintaista tilaa ei löydetty.
4. VIESTINTÄ

Tiedotuksen pääväylänä olivat sähköpostiringit, joiden kautta erilaiset tiedotteet ja
kutsut kulkivat yhdistyksen jäsenille. Tiedotusta tehtiin myös yhdistyksen
kotisivujen sekä Facebook-ryhmän kautta. Facebook-ryhmän jäsenmäärä kasvoi
vuoden aikana. Myös yhdistyksen kotisivujen yleisilmettä päivitettiin. Jäsentiedote
lähetettiin jäsenille sähköpostin välityksellä. Jäsentiedote ilmestyi kaksi
kertaa, keväällä ja syksyllä. Kutsu yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin oli
jäsentiedotteessa. Tämän lisäksi kutsut lähetettiin sähköpostirinkien
välityksellä yhdistyksen jäsenille. Kutsut olivat näkyvillä myös yhdistyksen
kotisivuilla sekä Facebookissa.

Yhteysopettajia rekrytoitiin jäsentiedotteiden kautta. Yhdistyksen jäsensihteeri päivitti rinkien
yhteystiedot yhteistyössä rinkvastaavien kanssa. Näin
pyrittiin varmistamaan, että jokaisessa päiväkodissa, jossa työskentelee ELYn
jäseniä, on yhteysopettaja. ELYn espoolaisten ja kauniaislaisten yhteysopettajien
oli mahdollista osallistua OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaoston järjestämälle
yhteysopettajaristeilylle 3.9.2016.

Tiedonkulku ELYn ja paikallisyhdistysten sekä OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen välillä sujui
elyläisten edustajien välityksellä. OAJ Pääkaupunkiseutu sekä OAJ Uusimaa lähettivät tiedotteensa jäsenilleen sähköpostin välityksellä.
5. Koulutus ja virkistys

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat järjestettiin 12.2.2016 Espoon Tallissa. Juhliin osallistui yhdistyksen jäseniä sekä kutsuvieraita.

Yhdistys järjesti Erityisopettajaillan 19.10.2016 Espoon
Valtuustotalossa. Illan vieraana oli Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen
johtaja Titta Tossavainen.

Syyskokouksen yhteydessä 19.11.2016 järjestettiin yhdistyksen pikkujoulut, joissa nähtiin
mentalisti Pete Poskiparran esitys sekä syötiin yhdessä illallista Sokos Hotel
Presidentissä.

Kirkkonummelaisten jäsenten oli mahdollista osallistua paikallisyhdistyksen (KOAJ) järjestämiin tilaisuuksiin. Yhteysopettajien kokoontumisajot järjestettiin 14.9.2016 ja Opi
palkkakuitti-tilaisuus 8.11.2016.

Kaksi jäsentä haki ELYltä tukea
koulutukseensa.

6. EDUNVALVONTA JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Varhaiskasvatuskenttää seurattiin aktiivisesti. OAJ:n ja LTOL:n eri
toimijoiden kautta tulleet tiedotteet käsiteltiin ja tehtiin niihin liittyvät jatkotoimenpiteet.

Edunvalvontaan liittyvissä asioissa jäsenistöä tiedotettiin eri kanavien kautta. Ajankohtaiset tiedotteet kulkivat jäsenille sähköpostirinkien välityksellä, yhdistyksen internetsivujen
sekä Facebook-ryhmän kautta. Jäsentiedotteet lähetettiin sähköpostitse keväällä
ja syksyllä.

Työolosuhteita seurattiin tekemällä yhteistyötä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Heitä kutsuttiin säännöllisesti osallistumaan ELYn hallituksen kokouksiin ja tilaisuuksiin, ja heihin
pidettiin yhteyttä sähköpostin välityksellä.

OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaoston järjestämä luottamusmiesten ja työsuojelun
tapaaminen pidettiin 7.3.2016 Akavatalossa. Yhdistystä edustivat Camilla Ojala
ja Riitta Ojanperä.

ELY järjesti kevätkokouksen yhteydessä 27.4.2016 luottamusmiesillan,
johon kutsuttiin yhdistyksen jäseniä. Luottamusmiehistä paikalla oli
pääluottamusmies Erja Lehtonen.

Espoon Jukon ja JHL:n yhteinen varhaiskasvatuksen ilta ELYn
espoolaisille jäsenille järjestettiin 24.11.2016. Aiheena oli suhdelukuseuranta
sekä suunnittelua koskevat ongelmat ja kysymykset.

9. TALOUS

Yhdistyksen talous pohjautuu tehtyyn talousarvioon, jonka toteutumista ELYn hallitus seurasi säännöllisesti. Taloudenhoitaja piti hallituksen ajan tasalla talouteen liittyen hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen talous selviää tilinpäätöksestä ja toiminnantarkastajien lausunnosta. Yhdistyksen tilinpäätöksestä, rahaliikenteestä ja kirjanpidosta vastasi
yhdistyksen taloudenhoitaja Elina Puhakka.

Liiton jäsenet maksoivat jäsenmaksua 1,2 % palkastaan (OAJ 0,95 %, LTOL 0,16 %
ja ELY 0,09 %). Alennettu jäsenmaksu oli 1€ kuukaudessa. ELY maksoi EKPY:lle
jäsenmaksua 0,05€/jäsen/kuukausi sekä KOAJ:lle 3€/jäsen/vu