Toiminta

ELY toimii lastentarhanopettajien paikallisena etujärjestönä. Sen tarkoituksena on yhdistää Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella työskentelevät lastentarhanopettajat valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etujaan.

Kuluvalla kaksivuotiskaudella toiminnan painopisteinä ovat paikallinen vaikuttaminen, yhdistyssääntöjen päivittäminen, yhdistyksen organisaation ja toiminnan tehostaminen sekä yhteistyö pääkaupunkiseudun muiden lto-yhdistysten kanssa. Lisäksi vaikutetaan jäsenistön palkkakehitykseen ja seurataan KVTES:n sopimuksen noudattamista.