VUOSIKERTOMUS 2018

 

 

  1. YLEISTÄ

Espoon seudun Lastentarhanopettajayhdistyksen (ELY) jäseniksi ovat voineet liittyä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivat lastentarhanopettajat ja kasvatustieteiden kandidaatit ja maisterit tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat kelpoisia toimimaan lastentarhanopettajan tehtävissä.

ELYn hallitus kokoontui 10 kertaa vuoden 2018 aikana. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.5.2018 Valtuustotalolla Espoossa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17.11.2018 Sokos Hotel Presidentissä.

 

  1. YHDISTYKSEN HALLITUS, LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA TOIMIHENKILÖT

Hallituksen jäsenet 1.1.- 31.12.2018                              Hallituksen varajäsenet 1.1.- 31.12.2018

Merja Laitinen, puheenjohtaja

Minttu Ilveskivi-Hentilä, varapj.                                      Saila Laatikainen

Elsi Kuosmanen, sihteeri                                                Terhi Hakkarainen

Sanna Salmi, jäsensihteeri                                             Johanna Kylä-Kause

Lotta Lahtonen, tiedottaja                                              Kirri Valli

Camilla Ojala                                                                    Juha-Pekka Tolamo          

Henrietta Suomalainen                                                   Elina Puhakka

Riitta Ojanperä                                                                 Anna Pohjakallio

Hanna Iso-Kuortti                                                             Päivi Kokko

LTOL valtuuston jäsenet kausi 2018- 2022

Hanna Iso-Kuortti

Merja Laitinen

Minttu Ilveskivi-Hentilä  

LTOL hallitus jäsenet kausi 2018-2022

Salla Sutinen VLY Espoo-Vantaa vaalipiiri

Merja Laitinen (vara) Espoo-Vantaa vaalipiiri

OAJ:n valtuusto kausi 2018-2022

Hanna Iso-Kuortti

Merja Laitinen

Tarja Ojanen

Minttu Ilveskivi-Hentilä (vara)

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) 1.1.-31.12.2018

Soili Latvala (varapuheenjohtaja)

Erja Lehtonen (vara)

Merja Laitinen

Kalevi Pesonen (vara)

Minttu Ilveskivi-Hentilä

Henrietta Suomalainen (vara)

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus 1.1.-31.12.2018

Hanna Iso-Kuortti (puheenjohtaja)

Minttu Ilveskivi- Hentilä

Merja Laitinen (vara)

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto 1.1.-31.12.2018

Merja Laitinen

Minttu Ilveskivi-Hentilä

Lotta Lahtonen (vara)

Riitta Ojanperä (vara)

OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus 1.1.-31.12.2018

Elsi Kuosmanen

Terhi Hakkarainen (vara)

Maarit Savolainen

Hannele Stafford (vara)

Luottamusmiehet 1.1. – 31.12.2018

Erja Lehtonen, pääluottamusmies JUKO, Espoo

Kalevi Pesonen, Espoo

Camilla Ojala, Espoo, syksy/2018 alkaen

Riitta Ojanperä, Kauniainen

Elsi Kuosmanen, Kirkkonummi

Työsuojeluvaltuutettu 1.1.-31.12.2018

Terttu Salonen (varhaiskasvatus), Espoo

Nina Rantala (esimiehet), Espoo

Johanna Kylä-Kause (vara), Espoo

Riitta Ojanperä (toimihenkilöt), Kauniainen

 

Muut toimihenkilöt 1.1.- 31.12.2018

Elina Puhakka, taloudenhoitaja

 

Toiminnantarkastajat 1.1.- 31.12.2018

Minna Salminen

Virpi Peltola (vara)

  1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Espoon seudun Lastentarhanopettajayhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden 2018 lopussa 763 (Espoo-Kauniainen 675 ja Kirkkonummi 88). Uusia jäseniä hankittiin yhteysopettajien avulla. Yhteysopettajien oli mahdollista saada OAJ:n ja LTOL:n materiaalia uusien jäsenten rekrytoinnin tueksi.

Jäseniä kannustettiin osallistumaan yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin järjestämällä niiden yhteyteen myös muuta ohjelmaa. Keväällä yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.5.2018 Valtuustotalon kahviossa Espoossa. Illan vieraana oli Kati Rintakorpi, hän kertoi aiheesta pedagoginen havainnointi. Syyskokous järjestettiin Sokos Hotelli Presidentissä 17.11.2018. Kokouksen yhteydessä oli ruokailu ja musiikkiesitys.

ELY teki yhteistyötä lähialueiden yhdistysten (Hela ry:n eli Helsingin Lastentarhanopettajat R.Y. ja VLY:n eli Vantaan Lastentarhanopettajat ry.) kanssa sekä OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten kanssa. Paikallisyhdistyksiä ovat OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys ja OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistys. ELYn edustajia osallistui vuoden aikana sekä paikallisyhdistyksen hallitusten kokouksiin että vuosikokouksiin. ELYn jäsenet kuuluvat kahteen eri alueyhdistykseen, joita ovat OAJ:n pääkaupunkiseudun ja OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys. OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä toimii LTOL- Jaosto, jossa ELY:llä on edustajat. Kokouksissa käsiteltiin paikallisia ja alueellisia asioita.

ELYn hallituksen jäseniä osallistui OAJ Pääkaupunkiseudun sääntömääräisiin kokouksiin. OAJ Pääkaupunkiseudun kevätkokous järjestettiin 16.4.2018 ja syyskokous 28.11.2018. ELYn ja OAJ Uudenmaan alueyhdistyksen välillä tieto kulki sähköpostin välityksellä. OAJ Uusimaan kevätkokous järjestettiin 25.4.2018 ja syyskokous järjestettiin 29.11.2018. Muiden lastentarhanopettaja- ja opettajayhdistysten edustajia ja jäseniä tavattiin myös 27. – 28.1.2018 järjestetyillä EDUCA-messuilla ja –risteilyllä.

OAJ:n sekä Lastentarhanopettajaliiton valtuustovaalit 14. – 27.3.2018

Vaalit suoritetaan sähköisesti, äänestys pankkitunnuksilla tai kertakäyttöisillä tunnuksilla  tärkeää saada jäsenet äänestämään!

LTOL:n valtuustovaaleissa solmittiin ELYn vaaliliitto, nimi: Espoon seudun Lastentarhanopettajien vaaliliitto. OAJ:n valtuustovaaleissa laadittiin pääkaupunkiseudun yhteinen vaaliliittosopimus nimellä ”Pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajat”.

Edustajat Opetusalan Ammattijärjestön valtuustoon ja Lastentarhanopettajaliiton valtuustoon valittiin vaaleilla 14.-27.3.2018. LTOL:n valtuustovaaleissa solmittiin ELYn vaaliliitto ”Espoon seudun Lastentarhanopettajien vaaliliitto”. OAJ:n valtuustovaaleissa laadittiin pääkaupunkiseudun yhteinen vaaliliittosopimus nimellä ”Pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajat”. ELYn viestintä laati elyläisistä ehdokkaista esitteet. Ehdokkaiden kuvagalleria-esitteet jaettiin laajasti yhteysopettajapostin ja Facebookin välityksellä jäsenistölle tavoitteena äänestysaktiivisuuden vahvistaminen. ELY järjesti tilaisuuden 1.3.2018, jossa yhteysopettajille annettiin tietoa valtuustovaaleista ja elyläisistä ehdokkaista.

Sähköisen äänestyksen tuloksena ELY sai edustajat LTOL:n valtuustoon ja OAJ:n valtuustoon kaudelle 2018-2022. LTOL:n valtuusto kokoontui 4. – 5.5.2018 ja 9. – 10.11.2018. OAJ:n kevätvaltuusto järjestettiin 16. – 18.5.2018 ja syysvaltuusto 21. – 22.11.2018.

Lastentarhanopettajaliiton hallituksessa Espoolla ja Vantaalla on yhteinen vaalipiiri. Kaudella

2018-2022 LTOL:n hallituksen varsinainen jäsen on Vantaan Lastentarhanopettajat ry:n eli VLY:n  edustaja. Hallituksen varajäsen on ELYn edustaja. Yhteistyötä LTOL:n hallituksen kokousten asioissa tehtiin vuonna 2018 muun muassa vaalipiiritapaamisissa ja sähköpostitse. Asioita tuotiin myös jokaiseen vuoden 2018 ELYn hallituksen kokouksiin käsiteltäväksi.

Lastentarhanopettajaliitto järjesti yhdistysten toimijoille Alueelliset neuvottelupäivät

  1. – 30.8.2018. Neuvottelupäiville osallistui myös ELYn edustajia. Valtakunnallista Varhaiskasvatuspäivää vietettiin päiväkodeissa 15.3.2018 teemalla Pedagogiikan Aika – Opettajuus vahvistuu varhaiskasvatuksessa. Yhdistys tiedotti jäseniä LTOL:n materiaalista, jota oli mahdollisuus hyödyntää Varhaiskasvatuspäivän vietossa. Espoolaisia ja kirkkonummelaisia päiväkoteja ilmoittautui ”Varhaiskasvatus tutuksi päättäjille” –teemaviikkoon, jota vietettiin 12. – 16.3.2018. Tapahtuman käynnistäjinä toimivat Lastentarhanopettajaliitto ja Kuntaliitto. Teemaviikolla päiväkotien oli mahdollisuus kutsua paikallisia kuntapäättäjiä ja kansanedustajia vierailulle tutustumaan varhaiskasvatuksen arkeen sekä tuoda esille varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

Kirkkonummen paikallisyhdistyksessä jatkettiin järjestörakenteen muutoksen selvittämistä myös vuonna 2018. Asiaan ei vielä saatu lopullista päätöstä.

Hallitus etsi yhdistykselle toimi- tai varastotilaa Espoosta. Kyseisen tilan tarkoitus on toimia yhdistyksen materiaalin varastotilana sekä mahdollisesti myös yhdistyksen hallituksen kokousten pitopaikkana. Joitakin vaihtoehtoja nostetiin vuoden aikana esiin, mutta tarpeeseen sopivaa ja kohtuuhintaista tilaa ei löydetty.

  1. VIESTINTÄ

Tiedotuksen pääväylänä olivat sähköpostiringit, joiden kautta erilaiset tiedotteet ja kutsut kulkivat yhdistyksen jäsenille. Tiedotusta tehtiin myös yhdistyksen kotisivujen sekä Facebook-ryhmän kautta. Facebook-ryhmän jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana. Myös yhdistyksen kotisivujen yleisilmettä päivitettiin. Jäsentiedote lähetettiin jäsenille sähköpostin välityksellä. Jäsentiedote ilmestyi vuonna 2018 kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Kutsu yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin oli jäsentiedotteessa. Tämän lisäksi kutsut lähetettiin yhteysopettaja-sähköpostirinkien välityksellä yhdistyksen jäsenille. Kutsut olivat näkyvillä myös yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebookissa.

Yhteysopettajia kartoitettiin ja rekrytoitiin jäsentiedotteiden ja -viestien kautta. Alueellisia rinkivastaavia kehotettiin päivittämään rinkinsä ja ottamaan yhteyttä alueensa päiväkoteihin. Näin pyrittiin varmistamaan, että jokaisessa päiväkodissa, jossa työskentelee ELYn jäseniä, on yhteysopettaja. ELYn Espoon ja Kauniaisten yhteysopettajien oli mahdollista osallistua OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaoston järjestämälle yhteysopettajakoulutukseen 15.9.2018.

Tiedonkulku ELY:n hallituksen ja yhdistyksen toimialueen paikallis- ja alueyhdistysten välillä oli edelleen tärkeää. Paikallisia ja alueellisia asioita tuotiin ELY:n hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Jäsenet saivat tietoa alue- ja paikallisyhdistysten yhdistysten toiminnasta ja tapahtumista ELY TIEDOTTAA -viestien avulla.

5. KOULUTUS JA VIRKISTYS

Yhdistys järjesti vuonna 2018 jäsentilaisuuksia jäsenilleen. Yhteysopettajille järjestettiin After Work-ilta 1.3.2018, jossa illan lopuksi oli pilatesta. Tilaisuuteen osallistui 20 yhteysopettajaa. Jäsentilaisuuden 14.3.2018 vieraana ja alustajana oli Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila. Tähän tilaisuuteen osallistui 61 jäsentä. Espoon ja Kauniaisten jäseniä kutsuttiin 3.10.2018 jäseniltaan, aiheena työaika. Tilaisuus järjestettiin Espoon Valtuustotalossa. Tilaisuuteen osallistui noin 60 jäsentä. Kirkkonummelaisten jäsenten jäsentilaisuus järjestettiin 26.9.2018 Finnsbackan päiväkodissa. Aiheena oli suunnittelu-, kehittämis- ja arviointiaika Kirkkonummella. Vieraana oli varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma. Tilaisuuteen osallistui 15 jäsentä.

 

6. EDUNVALVONTA JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Varhaiskasvatuskenttää seurattiin aktiivisesti. Edunvalvonta- asioita käsiteltiin yhdistyksen hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Edunvalvontaan liittyvissä asioissa jäsenistöä tiedotettiin eri kanavien kautta. Yhdistys julkaisee Jäsentiedotteen kaksi kertaa vuodessa. Jäsentiedotteissa kerrottiin myös edunvalvontaan liittyviä asioista. Jäsentiedotteissa oli myös ajantasaiset kuntakohtaiset tiedot luottamusmies- ja työsuojelun edustajista sekä yhdistyksen toimihenkilöistä ja edustuksista. Jäsentiedotteet ja ajankohtaiset viestit kulkivat jäsenille alueellisten yhteysopettaja-sähköpostirinkien välityksellä. Tietoa jaettiin myös yhdistyksen kotisivujen sekä Facebook-ryhmän kautta.

ELY vaikutti paikallisesti laatimalla kuntakohtaiset (Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen) kannanotot liittyen pätevien varhaiskasvatuksen opettajien palkkatason nostamisesta, rekrytoinnin turvaamisesta ja henkilökunnan pysyvyyden takaamiseksi. Kannanotot laadittiin ottaen huomioon jokaisen yhdistyksen toimialueen kunnan ominaispiirteet varhaiskasvatuksen opettajan työnkuvassa. Kannanotot lähetettiin kuntiin huhtikuussa 2018.

Työolo- ja edunvalvonta-asioissa tehtiin aktiivista yhteistyötä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Heitä kutsuttiin säännöllisesti osallistumaan ELYn hallituksen kokouksiin, yhteyttä pidettiin myös sähköpostin välityksellä. Hallitus tapasi myös yhdistyksen koko toimialueen luottamusmiehiä 14.2.2018. Yhdistyksen hallitus järjesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tapaamisen 15.5.2018.

Alkuvuodesta 2018 Opetusalan ammattijärjestö OAJ vahvisti järjestöllisiä toimia tukeakseen kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. OAJ Pääkaupunkiseutu ja OAJ Uusimaa järjestivät järjestövalmiuteen liittyvän tilaisuuden yhdistysten toimijoille 16.1.2019. Tilaisuuteen osallistui ELYn hallituksen edustajia. Neuvotteluihin liittyi ylityö- ja vuoronvaihtokielto.  Myös ELY tiedotti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta jäsenistöä yhdistyksen viestintäkanavien kautta. JUKO:n hallitus vahvisti neuvottelutuloksen 6.3.2018.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville OAJ:n/LTOL:n jäseniä koskevan lakkovaroitus annettiin 16.2.2018. OAJ lähetti jäsenkirjeen 16.2.2018 niille yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville LTOL/OAJ-jäsenille, joiden jäsentiedoissa sopimusalatieto ja sähköpostiosoite olivat ajan tasalla. Yhteystiedoissa todettiin puutteita, eikä OAJ:n viestintä tavoittanut kaikkia lakkovaroituksen piirissä olevia jäseniään. Yhteistyössä OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen kanssa sovittiin, että ELY kartoittaa yksityisissä toimipaikoissa toimivien ja kyseisten sopimusalojen piirissä olevat jäsenet ja heidän yhteystiedot Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Ajantasainen yhteystietokartoitus vahvisti neuvottelutilanteen etenemisen tiedottamista jäsentasolla. Yhdistys hyödynsi OAJ:n ja LTOL:n verkkosivujen ja Facebook-sivujen uutisointeja omassa tiedotuksessaan.

Mahdollisen lakon toteuttamisesta vastasi OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen järjestövalmius-organisaatio, jossa yhdistyksen edustajilla on tehtävät. ELYn edustajat osallistuivat 28.2. ja 5.3. OAJ:n järjestämiin lakko-koulutus/info-tilaisuuksiin. Lakkovaroitus peruuntui 5.3. sopimuksen hyväksymisen myötä.

  1. TALOUS

Yhdistyksen talous pohjautuu tehtyyn talousarvioon, jonka toteutumista hallitus seurasi säännöllisesti. Talousasiat ovat hallituksen kokouksen asialistalla joka kokouksessa. Taloudenhoitaja osallistui kokouksiin sovitusti.

Yhdistyksen talous selviää tilinpäätöksestä ja toiminnantarkastajien lausunnosta. Yhdistyksen tilinpäätöksestä, rahaliikenteestä ja kirjanpidosta vastasi yhdistyksen taloudenhoitaja Elina Puhakka. Toiminnantarkastajina toimi Minna Salminen.

Liiton jäsenet maksoivat jäsenmaksua 1,2% palkastaan (OAJ 0,95%, LTOL 0,16% ja ELY 0,09%). Alennettu jäsenmaksu oli 1€ kuukaudessa. ELY maksoi jäsenmaksua OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistykselle 0,05 euroa/jäsen/kuukausi sekä OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistykselle 3 euroa/jäsen/vuosi.

Suunniteltu toiminta toteutettiin taloudellisten puitteiden kannalta hyvin.